2009, ജൂൺ 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ | Few Pictures From Peerumedu

എന്നത്തേയും പോലെ ഇതും ഒരു ഔദ്യോഗിക യാത്രയായിരുന്നു. എന്റെ അധികം യാത്രകളും ജോലിയുടെ ഭാഗമായുള്ളവ തന്നെ. ഇത്തവണ യാത്ര പീരുമേടിലെ കരടിക്കുഴി എന്ന സ്ഥലത്തേയ്കാണ്. ഈ യാത്രയിൽ എടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു
കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 85 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. കാപ്പി തേയില തോട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് പീരുമേട്.
രാവിലെ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എങ്കിലും വൈകീട്ട് ജോലികഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മഴക്കാറും അല്പം ചാറ്റൽ മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൊട്ടുമുൻ‌പിൽ ഉള്ള സിഗ്നലുകൾ പോലും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം മൂടൽ മഞ്ഞ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവിനു തൊട്ട്‌മുൻപെടുത്ത ചിത്രം.ബസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു.