2009, ജനുവരി 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചാലിയാറിൽ നിന്നൊരു ചിത്രം

ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു തവണമാത്രമേ ഇതിനു മുൻപ് പോയിട്ടുള്ളു. ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതായ ഒരു ആവശ്യം വന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ - തൃശ്ശൂർ - പെരിന്തൽമണ്ണ - മഞ്ചേരി വഴി അരീക്കോടെത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും സമയം ഉച്ചയായിരുന്നു. പിന്നീട് ജോലിയെല്ലാം തീർന്നപ്പോഴേയ്ക്കും വൈകീട്ട് നാലുമണി. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള ധൃതിയായിരുന്നു പിന്നെ. എന്നാലും ചാലിയാറിന്റെ സുന്ദരമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു. അരീക്കോട് സാളി ഗ്രാമം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം എടുത്തതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ.

ചാലിയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും ആയികെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കയറിൽ വലിച്ചാണ് തോണി അക്കരയ്ക്കും ഇക്കരക്കും എത്തിക്കുന്നത്.